Nytt statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan

2019-08-05

Regeringen har beslutat att införa ett nytt statsbidrag för att stärka och stimulera språkutvecklingen i svenska. I år tillförs 100 miljoner kronor för ändamålet.

För de barn som inte går i förskolan, och aldrig eller mycket sällan möter svenska språket i hemmet, kan förskolan ge bättre möjligheter till att utveckla svenska språket. Kommunerna kommer att kunna använda statsbidraget till insatser som syftar till att öka deltagandet i förskolan. Bidraget ska även kunna användas för språkutvecklande insatser i förskolan och till kompetensutveckling av förskolepersonal i språkutvecklande arbetssätt.

- Förskolan har stor betydelse för barns språkutveckling, särskilt för de barn som inte pratar svenska hemma. Genom att stärka det språkutvecklande arbetet i förskolan kan barn få mer jämlika förutsättningar inför skolstarten, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Förordningen, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna, träder i kraft den 15 augusti 2019.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9