APL-platser för barnskötare

2019-08-06

Göteborgsregionen (GR) har ett uppdrag att samordna APL (arbetsplatsförlagt lärande) för elever i Göteborg som läser det gymnasiala yrkesprogrammet, Barn- och fritid, samt Gymnasiesärskolan, Programmet för Hälsa, vård och omsorg. Samordningen sker via det digitala verktyget www.praktikplatsen.se.

APL-platser behövs till följande veckor i höst:

Vecka 38-41 - elevsöket öppnar 19 augusti (v 34)
Vecka 42-46
Vecka 47-50

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9