Höga bullernivåer påverkar förskolebarn

2019-08-07

Forskare vid Sahlgrenska akademin har undersökt hur bullernivåerna i förskolor påverkar barn. Resultatet visar att pedagogerna upplever att barnen skriker mer och får svårare att koncentrera sig.

- Vi brukar säga att ljudnivån kan ligga på omkring 80 dBA över tid och om man ska jämföra med något så kan man säga att det är som ett tåg på 15 meters avstånd, säger Sofie Fredriksson, audionom och forskare vid Sahlgrenska Akademin.

Forskarna skickade ut en enkätundersökning om hur bullernivåer påverkar barnen förskolan.

- En stor del, hela 82 procent, av de som svarade angav att bullret påverkar barnen negativt. Främst i form av att barnen pratar högre, säger Sofie Fredriksson.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9