Trots förskolekrisen i Göteborg - därför står byggena av nya förskolor still

2019-08-14

Brist på förskollärare, brist på förskoleplatser och bristande ekonomi - krisen inom förskolan i Göteborg är ett faktum. I sommar skulle två nya, stora förskolor stå klara på östra Hisingen. Men kommunen och det ansvariga byggföretaget kan inte komma överens om betalningen och skolgårdarna är fortfarande arbetsplatser - som står öde.

I sommar ska de nya förskolorna i Lillhagsparken och på Lisa Sass gata stå färdiga, åtminstone enligt hemsidorna för de båda nybyggena. De ska bestå av åtta avdelningar vardera; på Lisa Sass gata innebär det ungefär 144 förskoleplatser.

På hemsidorna har man kunnat följa byggprocessen med start i maj förra året, komplett med bilder. Men sedan juni i år har inga nya uppdateringar gjorts.

När GP besöker arbetsplatserna två vardagseftermiddagar, en i juli och en i augusti, är de båda tomma på folk och inget arbete ser ut att pågå, varken inomhus eller utomhus. Platserna är förblir inhägnade med staket, samma arbetsmaskiner står kvar på platsen och fönster saknas fortfarande i vissa väggar.

Magnus Magnusson är tillfällig kontaktperson för projektoperativa frågor på kommunens Lokalförvaltning och han skriver i ett mejl att förvaltningen inte råder över exakt när byggnadsarbetena utförs. Men han bekräftar att förskolorna, enligt avtal, ska vara färdigställda i slutet av augusti.

"Lokalförvaltningen har uttryckt viss oro över att entreprenaderna eventuellt inte kommer att hålla färdigställandetiderna. Byggentreprenören säger sig tro att tiderna fortfarande håller och har heller inte aviserat något annat."

En anledning till förvaltningens oro är att det råder låg aktivitet på byggplatserna, men ansvarig byggare ska inte ha gett förvaltningen klara besked om förskolorna kommer att vara klara i tid eller när arbetet kommer att återupptas med full kraft.

Flera personer som ansvarar för olika delar av byggprojekten bekräftar att arbetet har stått still sedan början av juli.

Företaget som har upphandlingen och ansvarar för byggandet av förskolorna menar att förseningarna beror på en ekonomisk tvist med kommunen.

- I somras fick man meddelande från Göteborgs stad att vi låg framtunga på betalningsplanen. De menar att de har betalat för mer än vad vi har utfört i arbete. Då återkom vi och höll med om att vi låg framtunga, men inte så framtunga som Göteborgs stad menade, säger Joakim Blomqvist, vd i holdingbolaget som äger det ansvariga byggbolaget.

Enligt honom slutade då kommunen med sina utbetalningar.

- Då kunde inte vi betala våra underentreprenörer heller. Nu har det blivit så att vissa av underentreprenörerna gick hem på grund av att de inte fick betalt av oss, säger han.

Enligt Tor Assarsson, enhetschef på Lokalförvaltningen, är det inte kommunens ansvar att underentreprenörer får betalt:

"Byggnadsarbetena har under våren och sommaren inte utförts helt enligt produktionstidplan, var till följd att fakturering blivit framtung. Vi har klarlagt och är överens med Hallarnas bygg om detta. Betalning till underentreprenörer är generalentreprenörens egna ansvarsområde och därmed inget Lokalförvaltningen råder över", skriver han i ett mejl.

Förskoleförvaltningen har ännu inte placerat några barn på förskolorna.

- De har inte varit sökbara för föräldrarna än, men Lokalförvaltningen har inte bekräftat att det blir några förseningar, säger Ulf Högberg, ekonomichef på förskoleförvaltningen.

Han säger att rent generellt skulle det vara bekymmersamt om en förskola inte blir klar i tid.

- Vi behöver alla förskolor som är planerade.
(Göteborgs-Posten)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9