Så mycket kostar våra barn

2019-08-20

Den totala kostnaden för förskolan uppgår till knappt 78,4 miljarder kronor kalenderåret 2018. Det visar Skolverkets bedömning av de preliminära kostnaderna för förskolan under förra året.

Detta kan ställas i relation till totalkostnaden för förskolan 2017 som uppgick till knappt 76,5 miljarder kronor (fasta priser), en ökning med 2,5 procent. Det genomsnittliga antalet inskrivna barn i förskolan verksamhetsåret 2018 är 512.703 barn. Mot-svarande uppgift för 2017 var 505.083 barn. Antalet barn i förskolan har således ökat med 1,5 procent. Kostnaden per inskrivet barn uppgår till 152.800 kronor vilket är knappt 1,0 procent högre än föregående år.

Antalet inskrivna barn i pedagogisk omsorg fortsätter däremot att minska. Kalenderåret 2017 fanns det 12.070 inskrivna barn i verksamheten, och för 2018 minskar antalet barn till 11.615, en procentuell minskning på 3,8 procent. Den totala kostnaden minskar också, från knappt 1,5 miljarder kronor 2017 (fasta priser) till knappt 1,4 miljarder kronor 2018. Detta innebär en minskning av den totala kostnaden med 7,2 procent. Kostnaden per inskrivet barn minskar med 3,5 procent jämfört med verksamhetsåret 2018.

Den totala kostnaden för fritidshem verksamhetsåret 2018 uppgår till drygt 18,8 miljarder kronor, vilket är en ökning med 1,9 procent från föregående år (fasta priser). Antalet elever har ökat med 1,1 procent i fritidshemmen mellan 2017 och 2018. Kostnaden per inskriven elev i fritidshem har ökat med knappt 1 procent jämfört med 2017.

Den totala kostnaden för grundskolan uppgår till knappt 117,8 miljarder kronor. Därtill kommer kostnader för
skolskjuts, drygt 3,2 miljarder. I jämförelse med 2017 ökar den totala kostnaden för grundskolan med 3,7 pro-cent. Antalet elever ökar med 21.100 elever, vilket motsvarar en ökning med 2,0 procent jämfört med 2017. Kostnaden per elev ökar med 1,5 procent till 111.800 kronor per elev. Kostnaden för grundskolan exklusive lokaler ökar med 4 procent och kostnaden exklusive lokaler per elev ökar med 2 procent.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9