Norrköping backar om digital barntillsyn

2019-08-29

Det blir ingen digital övervakning av förskolebarn i Norrköping. Nyligen konstaterade Datainspektionen att ett planerat pilotprojekt riskerade att bryta mot dataskyddsförordningen GDPR.

Tanken var att barn på en förskola i kommunen skulle förses med digitala armband. På så vis skulle personal kunna se om alla barn befann sig på förskolans område.

Kommunens dataskyddsombud bedömer att det finns en risk med projektet, och hänvisar till ett beslut från Datainspektionen mot en annan kommun i ett ärende om digital närvarohantering.

(SVT Nyheter)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9