Förskolan bidrar till ett hållbart samhälle

2019-08-30

Att arbeta för barns rättigheter och för en hållbar utveckling är egentligen två sidor av samma mynt. Det säger Ingrid Engdahl, förskollärare, forskare och Europaordförande för den internationella organisationen OMEP som är rådgivare till UNICEF och UNESCO.

- Barnkonventionen säger att barn ska ha en stark ställning, att barns perspektiv ska komma fram och stärkas. Hållbar utveckling handlar om att barn ska ha en framtid och överleva, säger hon.

Att förskolan fått ett tydligt uppdrag när det gäller hållbar utveckling tycker hon är viktigt, av flera skäl. Ett är att barn har rätt att vara delaktiga i frågor som rör deras framtid. Dessutom är det viktigt vilka attityder och beteenden barn får lära sig under uppväxten, eftersom det kommer att påverka mänsklighetens möjligheter att skapa en bättre värld.

- Barnen ska få lära sig att de val man gör i vardagen kan påverka mot en hållbar utveckling. Och det är barn suveräna på. De är fantastiska på att se att "det här kan man inte fortsätta med". Eller "det här är slöseri, det här måste vi göra på ett nytt sätt".
(Pedagog Göteborg)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9