Ny förskollärarutbildning på LTU

2019-09-06

För att öka intresset för förskollärarutbildningen arbetar Luleå tekniska universitet om utbildningen.

När terminen nu börjat för förskollärarstudenterna på Luleå tekniska universitet visar antagningen en dyster statistik. 26 studenter har börjat läsa programmet, 24 kvinnor och 2 män. Det är färre än hälften av de tillgängliga studieplatserna som har fyllts.

För att råda bot på problemet ska LTU arbeta om programmet och lansera ett nytt förskollärarprogram hösten 2021.

- Där har vi som målsättning att göra den mer attraktiv, inte minst för män, att söka. Och kanske lite lättare att jobba deltid samtidigt som man läser, säger Anna Vikström som är utbildningsledare för förskola och grundlärare på LTU.
(Sveriges Radio P4 Norrrbotten)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9