Förskolan måste få kosta!

2019-09-20

Besparingar, den enorma bristen på utbildade förskollärare och barnskötare och barn som vistas allt längre dagar på förskolan pekar tydligt på att den svenska förskolan befinner sig i kris. Det skriver FSO:s vd Mimmi von Troil i en kommentar om nyhetsrapporteringen om krisen inom den kommunala förskolan i Göteborg.

Kostnaderna för nedskärningarna påverkar inte bara personal som "går sönder", utan får långsiktiga effekter på barnen. Ständigt nya vuxna eller brist på vuxna kan skada barns anknytningsförmåga, och många barn och höga ljudnivåer skapar stress både hos barn och vuxna. Problemen flyttas sedan vidare till skolan när barnen blir äldre. Det är hög tid att våra beslutsfattare förstår att för att nå ett samhälle med trygga barn och vuxna måste satsningarna göras tidigt, redan när barnen i förskolan tar sina första steg på sitt livslånga lärande. Sådana satsningar ger långsiktigt positiva effekter i resten av utbildningskedjan. Det är hög tid att sluta med det industriella tänket när det gäller våra minsta medborgare - sluta att bygga barnfabriker! Det går inte att effektivisera "produktionen" inom förskolan som man gör i industrin. Sluta med en kvartalsekonomi som för tankarna till stora börsbolag, och förstå att det handlar om ett grundläggande uppdrag - det är kommunal kärnverksamhet.

De kommunala besparingarna får naturligtvis effekter även på FSO:s medlemmar som får sänkta bidrag. Små idéburna verksamheter saknar de stora rörelsmarginaler som vinstdrivande koncerner har. Ett föräldrakooperativ kan inte, och vill inte, som exempelvis Academedia lägga ner verksamheten i en kommun för att barnpengen är för låg. Kooperativet väljer att driva vidare, trolla med knäna, tills både personal och föräldrar går under på grund av arbetsbelastningen. Att en kommunal förskola väljer att stänga på grund av personalbrist är inte en möjlighet för en fristående förskola. Konsekvensen av en sådan stängning blir en omedelbar riktad tillsyn och troligen beslut om föreläggande - av samma kommun som har stängt den egna förskolan på grund av personalbrist.

Det är hög tid för våra politiker, oavsett om det är kommun eller riksdag, att ta sitt ansvar mot våra minsta medborgare och satsa på förskolan och en likvärdig sådan. Ett första sådant steg är att flytta all tillsyn till Skolinspektionen. Det andra är att inse att förskoleverksamhet måste få kosta. Det lönar sig i längden och därmed måste man öppna den kommunala plånboken och försäkra sig om att våra barn får den trygga, nyfikna och glada förskoletid de har rätt att få.

Mimmi von Troil, vd FSO

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9