Färre söker till lärarutbildningarna

2019-09-25

Universiteten och högskolorna satsar på olika sätt för att locka fler till lärarutbildningarna. Ändå minskade antalet antagna i höst, och till hälften av utbildningarna fanns ingen konkurrens alls om platserna. Trots detta avråder lärosätena från en stor, resurskrävande reform.

Situationen är i stort sett densamma i hela landet. Statistik som Universitets- och högskolerådet (UHR) tagit fram åt TT visar att det totala antalet antagna till alla typer av lärarutbildningar minskade till 13.831 denna höst, från förra höstens 13.995. På förskollärarutbildningen minskade antalet antagna med 243 till 3.014 studenter.

Minskningen är marginell, men problemet är att det behövs en mycket stor ökning i stället.

Behovet är så stort som 23.700 nya lärarstudenter årligen, har Skolverket och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) bedömt. Årets tillskott (inklusive vårantagning, minus antagna som aldrig dyker upp) kan skattas till cirka 15.000. Det saknas alltså mer än 8.000 nybörjare.
(TTela/TT)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9