Lek kommer före ord

2019-10-24

Barn som är nya för det svenska språket interagerar med andra barn i leken långt innan de behärskar språket. Det konstaterar Robin Samuelsson vid Södertörns högskola i sin avhandling Play, Culture and Learning: Studies of Second-Language and Conceptual Development in Swedish Preschools.

- Den handlar om tvåspråkiga barn för vilka svenskan är ny. Jag har studerat hur barnen närmar sig språket i svensk förskola genom lek och rutiner. Dessutom har jag tittat på hur barn börjar lära sig mer abstrakta begrepp.

Vilka är de viktigaste resultaten?

- Svensk förskola har en lång tradition av att arbeta med lek och lekfulla undervisande moment. Mina observationer visar att barn som är nya för det svenska språket kan interagera med andra barn i leken långt innan de behärskar språket. Innan de använder ord använder de kroppen och gester för att skapa förståelse. Leken blir en arena där de kan börja agera i den svenska kulturen för att sedan successivt börja sätta ord på vad de leker om. Det gäller även barn som ska lära sig mer abstrakta begrepp. I ett projekt om vetenskap började barnen använda gester och kroppsliga erfarenheter innan de använde ord.

(Skolporten)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9