Tidig insats i väntan på autismutredning prisas

2019-10-31

Ett förskolebarn som ska utredas för autism behöver insatser direkt i väntan på utredning. Därför har det neuropsykiatriska småbarnsteamet på habiliteringscentrum i Region Jönköpings län skapat ett stödmaterial för föräldrar och förskolepedagoger, en satsning som nu belönas med priset Life Watch Award 2019.

- Väldigt roligt att vårt arbete med att skapa ett strukturerat "paket" med övningar uppmärksammas och prisas, säger specialpedagog Gunni Karlsson.

Delar av det neuropsykiatriska teamet tog för några år sedan fram materialet GUSKO, uttytt "grundläggande samspel och kommunikation".

Enkelt förklarat är GUSKO ett arbetssätt som bygger på en samling övningar som på ett lekfullt sätt tränar barnet på just samspel, uppmärksamhet och kommunikation.

- Vi vill möjliggöra att föräldrar och pedagoger får strategier som stimulerar och hjälper till i barnets utveckling. Hitta tillfällen i vardagen för inlärning som skapar mer erfarenhet för barnet, säger Gunni Karlsson.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9