30 år med Barnkonventionen: så har världens barn fått det bättre

2019-11-20

Få internationella överenskommelser har haft sådant genomslag som Barnkonventionen. OmVärlden sammanfattar 30 års framsteg.

Det var den 20:e november 1989 - bara veckor efter Berlinmurens fall och några få månader före frigivningen av Nelson Mandela - som FN:s konvention om barnets rättigheter, eller Barnkonventionen, antogs. För första gången erkände världens länder i en internationell överenskommelse att barn har rättigheter. Detta skulle få enorma konsekvenser.

- Barns situation i världen har förbättrats enormt. Jämfört med för 30 år sedan har en majoritet av världens barn i dag betydligt bättre hälsa, de går i skola och lever säkrare liv, säger Karin Fyrk, enhetschef på Rädda barnen.
(OmVärlden)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9