Kommunen ska spara - vill skära ned på förskollärare

2019-11-29

För- och grundskolenämnden i Umeå ska spara uppemot 20 miljoner kronor. Beslutet som fattades väcker kritik och främst att andelen förskollärare ska minskas.

Totalt rör det sig om 18,5 miljoner som ska sparas enligt det förslag som just nu ligger på bordet och som politikerna i för- och grundskolenämnden beslutade om.

Främst är det förskolan och fritidshemmen som berörs där ett av förslagen innebär en neddragning av andelen förskollärare och en ökning av andelen barnskötare.

- Det här kommer successivt att införas men det innebär inte att personal kommer att behöva sägas upp. Den största delen av nämnden är överens om detta också, säger nämndens ordförande Moa Brydsten (S).

I dag är den fördelningen 62 procent förskollärare och 38 procent barnskötare, men inom en tvåårsperiod vill politikerna ha en 50-50 fördelning. Förändringen innebär en besparing på cirka sju miljoner.

Men beslutet har väckt kritik hos Lärarförbundet som menar att man aldrig har sett något liknande och att budgeten stramas åt för hårt år efter år.

- Det vi ser nu är att man går ifrån förskola och mer till omsorg. Då måste vi prata om att man sänker kvaliteten i förskolan, säger Lärarförbundets ordförande Anna Olskog.

Moa Brydsten (S) säger att hon förstår fackförbundets kritik men att Umeå i jämförelse med andra kommuner har en hög andel förskollärare men brist på resurser och att det inte är en matematik som går ihop.

- Med den här lösningen tror vi att vi kan bibehålla en hög kvalitet och det går ut så lite som möjligt över barn och elever ute i verksamheten, säger hon.

Moderaternas förslag var snarlikt men skiljde sig på ett plan. I stället för att spara in 5,5 miljoner på fritidshemmen som beslutet nu blev, tittade man åt ett annat håll.

- Vi ville avveckla Naturskolan och Idéan som inte är lagstadgade verksamheter och därmed minska neddragningen på fritidshemmen, för vi tycker att den blir alldeles för åderlåten, säger nämndens vice ordförande Lena Riedl (M).

Ser du någon risk med det?

- Ja man kommer inte kunna tillhandahålla lika god verksamhet.
(SVT Nyheter Västerbotten)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9