Skånska förskolebarn ska bli mindre stillasittande

2020-02-10

Barn i Sverige rör sig för lite, det visar bland annat en studie från Världshälsoorganisationen WHO. Det vill forskare från Malmö och Kristianstad ändra på. I ett projekt följer de barn och deras lärare på fem förskolor i Skåne.

Rekommendationen är att barn i åldern 1-3 år ska röra sig minst tre timmar per dag.

- En stor andel barn rör sig alldeles för lite. I ett nordiskt perspektiv ligger Sverige sist och i ett europeisk per-spektiv ligger vi på nedre halvan.Svenska barn rör sig alldeles för lite, säger Ann-Christin Sollerhed, universitetslektor i idrott och hälsa på Högskolan Kristianstad.

Tillsammans med forskare från Malmö universitet driver hon det ett år långa projektet där barnen och deras lärare deltar.

Ett av syftena är att få barnen mer aktiva. Ett annat är att undersöka hur pedagogerna lägger upp sin undervisning för att få in mer fysisk aktivitet i förskolan.
(SVT Nyheter Skåne)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9