SPSM storsatsar på språkstörning - över 500 platser på nätbaserade kurser i vår

2020-02-10

För att möta det stora behovet av kompetensutveckling kring språkstörning storsatsar Specialpedagogiska skolmyndigheten på nätbaserade baskurser. Våren 2020 erbjuder SPSM över 500 platser fördelat på två kursomgångar med inriktning mot förskola, grundskola eller gymnasieskola/vuxenutbildning.

Oavsett vilken skolform du är verksam inom ger kurserna kunskap och förståelse för hur en språkstörning påverkar lärandet och hur undervisningen behöver utformas för att stödja elever med språkstörning. De innehåller också konkreta uppgifter att utföra i samband med undervisning och andra aktiviteter samt ger kunskap om hur du bäst kan stötta i samspel och kommunikation.

Kurserna kommer att anordnas i två omgångar och den första, som startar den 24 februari och pågår till den 3 april, är öppen för anmälan. Den andra omgången startar den 20 april och går att anmäla sig till i början av mars.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9