Till FSO:s medlemmar med anledning av coronaviruset

2020-03-18

Allt fler länder fattar beslut om allmän stängning av förskolor, skolor och universitet. Danmark, Norge, Spanien, Irland och Frankrike är exempel på detta.

Eftersom beskedet från Sveriges utbildningsminister igår är att varje huvudman själv ska besluta om eventuell stängning på grund av coronaviruset uppmanar FSO sina medlemmar att kontakta utbildningsförvaltningen eller motsvarande i respektive kommun för att få direktiv om hur kommunen kommer att agera vid en stängning av förskolan när det gäller bidragen. Begär gärna att bli uppsatt på kommunens krislista eller motsvarande så att ni snabbt kan få relevant information.

Det är viktigt att ni informerar kommunen om ni beslutar om en stängning, helt eller delvis.

Kommincera gärna med kommunen via e-post så att ni får eventuella svar skriftligt.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9