Kontaktlista för samarbete

2020-03-18

FSO har tagit fram en kontaktlista för samarbete mellan FSO:s medlemsförskolor, i händelse av att förskolorna behöver kontakta varandra för samarbete för att fortsatt kunna erbjuda öppethållande. Listan är endast avsedd för FSO:s medlemmar och är därför lösenordsskyddad.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9