Barn och rädslor i coronatider

2020-05-05

Många barn upplever just nu framtiden som väldigt oviss och skrämmande. Helena Hörnfeldt, docent i etnologi, har nyligen avslutat ett forskningsprojekt om barns rädslor nu och historiskt.

- Både coronapandemin och klimatkrisen visar, på ett dramatiskt sätt, både på planetens skörhet och vår egen utsatthet som art, säger hon.

Hur påverkar coronapandemin barns rädslor?
- Det är tydligt att det inte kommer att finnas några gränser, staket eller murar som kan stoppa varken pandemier eller klimatförändringar framöver. Det gör rädslan mer skrämmande.

- Dessutom påverkar de ovissa framtidsutsikterna, i kombination med en dystopisk medielogik med fokus på hot, kriser och katastrofer, vad som är möjligt att känna inför framtiden. Vad är egentligen meningen med skolan, det sociala livet och med kärleken om det ändå inte finns någon framtid att se fram emot?

(forskning.se)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9