Påminnelse om APL-platser i höst

2020-05-12

Göteborgsregionen (GR) har ett uppdrag att samordna APL för elever i Göteborg som läser det gymnasiala yrkesprogrammet, Barn- och fritid, samt Gymnasiesärskolan Programmet för Hälsa vård och omsorg. Samordningen sker via det digitala verktyget www.praktikplatsen.se.

Behov av APL-platser i höst:
- Vecka 34-37 (behöver få in platserna senast 29 maj, elevsöket öppnar 1 juni)
- Vecka 38-41 (platserna behöver inkomma senast v. 27, pg. a sommarsemestrar, elevsöket öppnar 17 augusti)
- Vecka 42-46 (höstlov v 44, för gymnasiet, ej vux)
- Vecka 47-50

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9