Förskolan stärker barns psykiska hälsa

2020-05-14

Barn som gått i förskolan är friskare i lågstadieåldern, både sett till infektioner och psykisk ohälsa. Det visar en ny studie.

När maxtaxereformen gick igenom i Sverige år 2002 och avgifterna för barnomsorg sänktes fick betydligt fler barn möjlighet att gå i förskolan. Andelen ökade från 70 till 85 procent.

Den stora, snabba förändringen i kombination med statens högkvalitativa registerdata över vårdkontakter och levnadsförhållanden skapade en unik möjlighet - en chans att undersöka hur förskolan påverkar barns hälsa vilket forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, nu har gjort.

Registerdatan inhämtades från Skåne för perioden 1999 till 2008. I lågstadiet hade barn som gått i förskolan betydligt mindre problem med psykisk ohälsa, beteendemässiga störningar och aggressioner, jämfört med barnen som varit hemma.

- Vi ser att ju längre barnen går i förskolan, desto bättre är det för deras psykiska hälsa. Är man mån om den ska man låta barnen gå i förskolan, oavsett vad, säger Gerard van den Berg, professor i nationalekonomi vid University of Bristol och en av forskarna bakom studien.

Förskolans positiva effekt på den psykiska hälsan var störst för barnen vars familjer hade låg socioekonomisk status.

- I studien formulerar vi det lite provokativt, att "staten är bättre på att uppfostra barnen än föräldrarna", även om det självklart är lite av en överdrift.

Skillnader syntes även i fysisk hälsa. Barn som gick i förskolan hade fler infektioner i två- till treårsåldern än de som var hemma. Men i lågstadiet var det barnen som inte gått i förskolan som hade fler infektioner.

(Forskning & Framsteg)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9