"Ge förskollärare rätt förutsättningar att göra sitt samhälls­bärande jobb"

2020-05-15

Hela 75 procent av Sveriges förskollärare upplever att det är något eller mycket svårare att uppnå läroplanens och skollagens krav under Covid-19, skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i en debattartikel i tidningen Arbetet.

Stannar förskolan - stannar Sverige. Aldrig någonsin har det varit tydligare än under coronapandemin. Under den här våren har Sveriges förskolor med besked visat hur oerhört samhällsbärande de är.

När många verksamheter stängt ned, personal permitteras och människor jobbar hemma, står förskolan stark kvar.

Men det är inte utan heroiska insatser från förskolepersonalen som gjort det möjligt för barn att känna trygghet i en orolig tid.

Redan innan Covid-19 lamslog Sverige var förskolorna satta under hård press. Även under normala omständigheter är arbetsbelastningen hög, nu har den för många varit extrem.

Förskollärare kämpar nu under tuffa förutsättningar med sjukfrånvaro bland personalen och den sedan tidigare stora bristen på förskollärare.

Till det kan läggas den oro som många förskollärare uttryckt över att smittas av corona, eller föra smittan vidare till riskgrupper.

Långt innan coronapandemin har förskollärarna tampats med brist på tillräckligt många kollegor och tid att planera och utveckla sitt arbete.

I dag är förskolan en del av utbildningsväsendet med en egen läroplan, där förskolläraren har en central roll att leda undervisningen.

Samtidigt är personaltätheten låg och barngrupperna stora vilket försvårar möjligheterna till planering.

Det är nu viktigare än någonsin att våra politiker tar förskollärarbristen på allvar och ser till att förskollärarna får rätt förutsättningar, även efter coronapandemin.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9