MSB: Lärare och förskollärare ska inte prioriteras

2020-05-20

Lärare och förskollärare finns inte med på MSB:s nya prioriteringslista över anställda inom samhällsbärande yrken som står på tur för att testas för covid-19. De får testas "så snabbt det medges", anser MSB.

Förvirringen har nog snarare ökat än minskat, åtminstone för skol- och förskolepersonal, som på tisdagsförmiddagen fick beskedet av socialminister Lena Hallengren (S) att staten ska stå för kostnaden av testerna av personer inom samhällsbärande yrken.

Beskedet var efterlängtat och glädjen var stor på sociala medier, efter beskedet.

Några timmar senare lade MSB upp sin nya prioriteringslista på sin hemsida.

I första hand ska fortfarande inneliggande patienter, eller de som tillhör någon riskgrupp, provtas vid symptom på covid-19. Därefter personal inom sjukvård och omsorg. Men fram till nu har skolpersonal funnits med i grupp 3 med anställda inom samhällsbärande yrken som socialminister Lena Hallengren framhållit är näst på tur.

Men i MSB:s prioriteringslista finns bara skolskjuts med och inte några anställda inom skola och förskola.

Ministerns och MSB:s olika besked är anmärkningsvärda anser Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande på Lärarförbundet:

- Jag är förvånad. Det är anmärkningsvärt att skolskjutsar finns med på listan men inte personal i skola och förskola. Det är ju ingen idé att ha skolskjuts om det inte finns personal som kan ta hand om eleverna, säger hon.

- Lärare och förskollärare har oerhört viktiga samhällsbärande funktioner och det vi nu ser är en rejält bantad lista som mest omfattar yrken inom transport och distribution. Omfattningen av testerna är på en alldeles för låg nivå. Vi fortsätter nu att agera både regionalt och lokalt för att personalen i skola och förskola ska få testa sig, säger hon.

Skälet till den nya prioriteringslistan är enligt MSB att regionerna och kommunerna efterfrågat tydligare direktiv kring vilka de ska prioritera först i den stora listan med yrken med samhällsbärande yrken som MSB tidigare presenterat.

- Om man har begränsad kapacitet börjar man med den här begränsade listan med nyckelpersoner, eftersom det inte får omfatta alltför många, säger Jan-Olof Olsson, handläggare på försörjningsberedskap vid MSB.

Jan-Olof Olsson förtydligar att det kan komma att bli regionala skillnader i prioriteringar, men att det är Folkhälsomyndigheten som avgör det.

- Men vi vill att all samhällsviktig verksamhet från vår ursprungliga lista ska få tillgång till tester så snabbt det medges, fortsätter han.

(TT/Läraren.se)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9