Skillnader i förskolan förstärks av coronan

2020-06-16

Närvaron i förskolan skiljer sig mycket mellan olika stadsdelar i Göteborg

- Man ser väldigt tydligt den segregerade staden. Familjers sysselsättningsgrad synliggörs i detta, oro, förtroende för myndigheter, det är mycket man kan tolka in i siffrorna, säger Eva Jakobsson som sitter i förvaltningsledningen på Förskoleförvaltningen.

Verksamheten på Skolspårets förskola i Hjällbo har flyttat ut. Det är livligt på gården men när coronaviruset slog till var bilden en helt annan. Som minst var färre än 10 av 60 barn på plats.

När coronapandemin bröt ut sjönk närvaron i förskolorna kraftigt och allra högst var frånvaron i de utsatta områdena i nordöstra Göteborg. I början av mars var i snitt inte mer än 20 procent av barnen på plats i område Öster, jämfört med över hälften i område väster, enligt siffror från Förskoleförvaltningen.

- När det gäller förskolan så handlar det om språket som barnen tappar. Det märks väldigt tydligt när barnen varit hemma ett tag att språket försämrats. De behöver vara här, säger pedagogen Katrin Bergfast på Skolspåret.

Generationsboende, oro och språksvårigheter är några skäl till att frånvaro varit så stor i förorterna i nordöstra Göteborg. Från en bottennivå med under 5 procents närvaro på vissa förskolor i de östra delarna har närvaron blivit bättre efter påsk och på Skolspåret är nu drygt hälften av barnen på plats. I centrum och västra Göteborg är barngrupperna i stort sett fulla.

- Det har hamnat mycket på oss som jobbar på förskolan att få hit barnen och vi försöker men det hade kunnat göras mer från centralt håll, punktinsatser för det här är ju något man vet om, säger Elin Ivarsson, pedagog på Skolspåret.

(Sveriges Radio)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9