Förskola stängs efter misstänkt extremismkoppling

2020-06-22

En fristående förskola i de nordöstra delarna av Göteborg stängdes i våras tillfälligt efter att de ska ha fört över pengar till en misstänkt islamistisk organisation. Nu meddelar förskolenämnden i Göteborg att förskolan stängs permanent. "Förskoleförvaltningen har upptäckt flera allvarliga brister i verksamheten samt att förskolan står under påverkan av personer med nära kopplingar till våldsbejakande extremism", skrev Göteborgs stad i ett pressmeddelande i våras.

- Huvudmannen har presenterat en rad olika åtgärder, men de är inte tillräckliga för att de ska få tillbaka till-ståndet att bedriva verksamheten. De har också presenterat en ny ägare i enlighet med ett av förelägganden, men denne har inte bedömts som lämplig efter prövning, säger förskoledirektör Elisabet Nord.

(Expressen)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9