FSO fördömer förslag i utredning

2020-06-25

Regeringens särskilda utredare Linda Eskilsson vill se ett etableringsstopp för pedagogisk omsorg, det som tidigare kallades familjedaghem.
- Många barn i pedagogisk omsorg får inte tillgång till svenska språket under hela sin vistelsetid. Det är väldigt allvarligt, säger hon.

Eskilsson har utrett pedagogisk omsorg och sett flera skräckexempel från tillsynsmyndigheterna. Det handlar om gryningsraider där man upptäckt att ingen omsorg bedrivs. Man har kommit till lägenheter med ensamma barn utan någon vuxen. Man har upptäckt att pengar gått till kriminell verksamhet.

- Jag hade hört en hel del, men det var ändå värre än jag hört innan, säger Linda Eskilsson till tidningen Kommunalarbetaren.

Förslaget om etableringsstopp av pedagogisk omsorg möts av stark kritik från FSO.

- Pedagogisk omsorg är ett viktigt inslag i omsorgen om våra minsta medborgare och uppskattas av många föräldrar som ett alternativ till de traditionella förskolorna. Mindre barngrupper och färre vuxna bidrar till en stor trygghet hos barnen i den pedagogiska omsorgen, till skillnad mot de jättelika barnfabriker som nu byggs i allt fler kommuner. FSO är naturligtvis för att tillsyn görs och att man stoppar uppenbara missförhållanden, men att därifrån förbjuda en hel verksamhetsform och en hel yrkeskår för att några få begår fel är helt oacceptabelt. Vi har bland våra medlemmar många fantastiska dagbarnvårdare, som i sina egna bostäder tar emot bostadsområdets barn på ett minst lika bra sätt som de bästa förskolorna, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.

- Förslaget andas kollektiv bestraffning, vilket enligt svensk lag är förbjudet. Regeringen måste omedelbart stoppa utredningens förslag om att förbjuda nyetableringar av pedagogisk omsorg, säger Mimmi von Troil.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9