Gemensamt remissvar från FSO och IV - Idéburen välfärd

2020-06-30

Bransch- och intressorganisationerna FSO och IV - Idéburen välfärd har lämnat ett gemensamt remissvar till regeringens betänkande om "Idéburna aktörer i välfärden, SOU 2019:56".

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9