Seger i förvaltningsrätten för FSO-medlem!

2020-10-08

VåRö föräldrakooperativ fick en glad nyhet i förra veckan. Förskolan hade med FSO:s stöd överklagat Härnösands kommuns bidragsbeslut till förvaltningsrätten, som nu meddelar att man ger VåRö rätt. Och det med besked!

Förvaltningsrätten har gjort sin uppgift grundligt. Först konstaterar domstolen att själva beslutet saknar en redovisning av de olika kostnadsslagen och bara av det skälet finns det grund att upphäva beslutet. Men förvaltningsrätten nöjer sig inte med detta, utan går därefter igenom de olika delar som fördes fram i överklagan och underkänner Härnösands kommun beslut på punkt efter punkt. Kommunens socioekonomiska redovisning underkänns och även så när det gäller fria blöjor underkänns kommunens beslut. Till sist konstaterar domstolen att även kommunens redovisning av punkterna kompetensutveckling och statsbidrag inte heller håller måttet, men här nöjer sig domstolen med att konstatera att eftersom man redan med stöd av övriga delar har underkänt och därmed upphävt kommunens beslut saknar man skäl att gå vidare i dessa delar.

Nu väntar vi och ser om Härnösand väljer att gå vidare till kammarrätten eller om man faktiskt accepterar en oerhört välformulerad dom och går hem och gör om och gör rätt.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9