Barngrupperna är för stora i förskolan

2020-10-08

Fler än 8 av 10 förskollärare arbetar i småbarnsgrupper där antalet barn kraftigt överskrider Skolverkets riktmärken. Barngruppernas storlek ökar kraftigt under vårterminerna. Det visar en undersökning av Lärarförbundet.

Skolverkets senaste mätning den 15 oktober 2019 visade att förskolans barngrupper hade minskat från 15,4 barn i genomsnitt till 15 barn sedan året innan. Regeringen konstaterade att barngrupperna inte varit så små sedan 1992.

Lärarförbundet menar att statistiken ger en skev bild av verkligheten på många förskolor eftersom förutsättningarna varierar kraftigt hos olika förskolor och huvudmän. Deras undersökning visar också att barngrupperna ökar kraftigt under vårterminerna.
(Läraren)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9