"Forskare: Utred förskolans förutsättningar och behov"

2020-10-12

Det behöver bli ett slut på den ordning där nya uppdrag läggs på förskolan, utan konsekvensutredningar eller tillskott av nödvändiga resurser. Tillsätt en förskoleutredning som får i uppdrag att göra en grundläggande genomgång av förskolans önskvärda och faktiska förutsättningar. Det skriver fyra forskare som representerar ett 50-tal lärarutbildare och forskare vid övriga lärosäten, samt FSO, i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Vi förskoleforskare och lärarutbildare är oroade över en utveckling där förskolan får allt fler uppdrag. Förskolan har en fantastisk potential, men det behöver bli ett slut på en ordning där nya uppdrag läggs på förskolan utan att nödvändiga resurser skjuts till, eller när förutsättningar saknas.

Flera utredningar och organisationer har lagt förslag som rör förskolan. Förskolan är en viktig samhällstillgång och kan med rätt förutsättningar göra stor skillnad. Tyvärr saknas oftast ett helhetstänkande kring förslagen, som inte heller tar hänsyn till förskolans utmaningar.

Förskolan har enorm betydelse både för enskilda barn och för en fortsatt positiv samhällsutveckling, vilket inte minst visats under den pågående pandemin. För att på ett långsiktigt och träffsäkert sätt stödja förskolans behov behövs en utredning som tar ett helhetsgrepp och kopplar uppdrag till adekvata och tillräckliga förutsättningar. Forskare och lärarutbildare i Sverige kräver:

- att regeringen tillsätter en utredning om förskolan, med bred sammansättning och med uppdrag att göra en grundläggande genomgång av önskvärda och faktiska förutsättningar i förskolan för en likvärdig utbildning, utifrån skollag och läroplan,

- att utredningen utformar förslag för att säkra hållbara arbetsvillkor för förskolans medarbetare, samt

- att utredningen föreslår finansieringsformer för en tryggad personalförsörjning av legitimerade förskollärare, barnskötare och annan personal utifrån förskolans uppdrag.

(Dagens Samhälle)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9