Förskolechefen: "Kan snart inte garantera att alla avdelningar har öppet"

2020-10-12

De nya riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten (FHM) skapar både stress och frustration bland förskolepersonal. Allt mer tid får läggas på att tolka regler och att argumentera med föräldrar, menar verksamhetschefen i Örebro som skulle vilja se en återgång till tidigare regelverk från FHM.

September månad som normalt är en "sjuk"-månad på förskolorna har inneburit ännu mer stress för personalen i år med den pågående pandemin. Det konstaterar Zandra Ahkoila som är verksamhetschef för förskolorna i Örebro kommun.

- Det har varit en tuff månad för många i personalen som fått möta föräldrar som helt enkelt inte anser att de kan vara hemma mer. Som när de blir uppringda för att deras barn är sjukt på förskolan säger "jag kan inte hämta nu" och låter bli att hämta sina barn. Många tar förstås fortfarande sitt ansvar och är hemma med barnen.

Folhälsomyndighetens nya riktlinjer som började gälla under veckan har inte inneburit någon lättnad för personalen - tvärt om.

- Ju mer man försöker att sätta sig in i dem, desto fler frågor får man. Jag skulle önska att man gick tillbaka till riktlinjerna som gällde i våras när man sa att alla, oavsett yrke och ålder, skulle stanna hemma om man hade symptom. Det var enklare.

Hittills har inga avdelningar behövt hållas stängda under pandemin men sjukdom bland personalen, allt från förkylning till det nya coronaviruset, gör att man nu börjat förbereda för åtgärder om man också skulle få ett klusterutbrott på någon avledning.

- Vi närmar oss en situation där vi inte kommer att kunna garantera att alla avdelningar alltid kommer att kunna ha öppet, avslutar Zandra Ahkoila.

(SVT Nyheter Örebro)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9