FSO och PwC i samarbete om utbildning

2020-10-16

FSO inleder ett samarbete med PwC, som är marknadsledande inom revision, skatte- och affärsrådgivning. Samarbetet gäller en ekonomiutbildning för målgruppen fristående förskolors styrelseledamöter och ersättare.

Utbildningen kommer att erbjudas digitalt med början nu under senhösten 2020 och syftar till att deltagarna ska få de kunskaper som krävs för att förstå och ta sitt ansvar som styrelseledamöter när det gäller styrning och uppföljning av ekonomi, ett område som är en utmaning för många styrelser.

Den nya utbildningen ska möta de krav som finns från kommunerna avseende ägar- och ledningsprövning av huvudmannen. Utbildningen har fokus på grundläggande ekonomi och styrelsens ansvar för ekonomi och genomförs genom två utbildningsmoduler och ett webbinarium. Mer information om utbildningarna kommer inom kort i FSO-Nytt och på FSO:s hemsida.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9