Organisera förskolan under coronapandemin

2020-10-16

Förskolan ska vara en plats där barn kan leka och lära i en trygg miljö. Det kan vara en utmaning att få vårdnadshavare att känna sig trygga i dessa tider där många känner oro. Skolverket har uppdaterat sitt stöd för hur rektorer kan organisera och anpassa förskolans verksamhet under coronapandemin.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9