Smittskyddet på skolor och förskolor är under all kritik

2020-11-09

Kommuner och fristående skolhuvudmän upprätthåller inte rekommendationerna för att hålla tillbaka smittspridningen. Varannan lärare har fått ganska eller mycket dåliga förutsättningar att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det visar en ny undersökning från Lärarförbundet, skriver dess ordförande Johanna Jaara Åstrand i Dagens Samhälle.

Under hösten har smittspridningen tagit ny fart och i snabb takt ökat på skolor och i övrig utbildningsverksamhet. Lärarförbundet har, tillsammans med Kantar-Sifo, gjort en undersökning om vilka förutsättningar lärare och skolledare i praktiken har för att kunna följa Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar.

Resultatet är alarmerande. Varannan lärare svarar att de fått ganska eller mycket dåliga förutsättningar att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Endast åtta procent svarar att de har fått mycket goda förutsättningar att organisera verksamheten för att kunna följa riktlinjerna.

(Dagens Samhälle)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9