Är Söderhamns kommun sämst i landet på att fatta beslut?

2020-11-13

Förskolan Pusselbiten i Söderhamn har flera gånger sökt tilläggsbelopp för ett barn med särskilda behov, och kommunen har utan motivering envetet avslagit ansökan.

När förskolan Pusselbiten i våras tillsammans med FSO överklagade det senaste avslagsbeslutet blev resulta-tet oväntat. Förvaltningsrätten i Falun ger nämligen Söderhamns kommun en rejäl käftsmäll när man i sin dom nyligen återförvisar ärendet till kommunens barn- och utbildningsnämnd med uppmaningen att återkomma med ett beslut som följer gällande lagstiftning.

Förvaltningsrätten anser nämligen att kommunens beslut är behäftat med så många fel och brister att domstolen inte kan använda det i sin bedömning av sakfrågan.

"Ett beslut måste /.../ uppfylla vissa grundläggande krav för att det över huvud taget ska kunna läggas till grund för en domstols prövning i sak", skriver förvaltningsrätten.

Bland annat har kommunen inte motiverat sitt avslag till ansökan om tilläggsbelopp och man har också hävdat att tilläggsbeloppets storlek baseras både individuellt och på nämndens budget, något som är direkt felaktigt - budgetens storlek får inte spela någon roll i beslutet.

Förvaltningsrätten skriver i sin dom att kommunens beslut bryter mot förvaltningslagen, skollagen och skolförordningen, SAMT två domar i Högsta förvaltningsdomstolen.

- Helst skulle jag vilja skratta åt eländet, men den här domen visar tydligt att Söderhamns kommun, och alltför många andra kommuner i landet som agerar likadant, fattar beslut helt utan att ha grund eller underlag för att göra det. Det här drabbar många fristående förskolor och hårdast drabbar det de många barn som verkligen behöver extra resurser för att få en bra start i livet i förskolan, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9