Tvångsförflyttningar av våra barns förskollärare är oacceptabla

2020-12-15

Göteborgs Stad använder svepskälet "likvärdig förskola" för att få "budget i balans" och struntar i barnkonventionen när de tvångsförflyttar förskollärare och ersätter dem med billigare personal som barnskötare och den påhittade titeln förskoleassistent, skriver Ellen Runebjörk Widebrant, förälder, i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

I skymundan av coronapandemin har Göteborgs Stad beslutat om betydande kvalitetssänkning av stadens förskolor genom ett "omställningsarbete". Frågan är om staden genom denna bryter mot svensk och internationell lagstiftning. Klart är att den inte följer Skolverkets normer om pedagogisk kvalitet och andel utbildad personal i förhållande till antal barn.

Orsaken till försämringarna är att det saknas cirka 80 miljoner kronor i förskolenämndens budget. Tidigare har kommunfullmäktige centralt kompenserat för hyreskostnader. Nu ska istället varje nämnd och enhet bära sina egna kostnader. Förskolenämnden har inte tagit höjd för detta och politikerna har gått för snabbt fram. För att minska underskotten vill staden därför skära ned på de dyrare förskollärarna och ersätta dem med billigare personal utan tillräcklig utbildning. 2019 hittade staden därför på yrkesrollen ?förskoleassistent?. En förskollärare har en 3,5 årig pedagogisk universitetsexamen. Barnskötare har läst på gymnasiet. För att bli förskoleassistent krävs ingen utbildning.

Budgetunderskottet och den nya hyressättningsmodellen ger innerstadens förskolor stora problem. De har mycket högre hyror än förorterna, vilket lett till ännu mindre pengar för löner. Förskolechefer i centrum ökar därför antalet barn till långt över riktlinjerna, flyttar lärare mot deras vilja och ersätter dem med förskoleassistenter och barnskötare.

Fyrmästaregången och Skepparegången i Masthugget är två av de drabbade förskolorna. Där är barngrupperna redan idag för stora. 1-3-åringarna är 15 barn per grupp och på avdelningarna med 3-5 åringar går 23 barn. Trots detta ska lärare som hållit i verksamheten i flera år tvångsförflyttas och ersättas med förskoleassistenter eller barnskötare.

/.../

Från oss vårdnadshavare till ansvariga politiker. Skärp er! Nu på onsdag behandlas frågan om tillskott till budgeten i kommunstyrelsen. Istället för att partipositionera er, ta ert ansvar och ge förskolechefer ekonomiska förutsättningar att bedriva en verksamhet med den pedagogiska kvalitet stadens barn har rätt till. Var en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare. Stoppa tvångsförflyttningarna av lärare innan det är för sent. Skapa en förskola som är lika bra för alla.

Ellen Runebjörk Widebrant, förälder och representant för 92 ytterligare vårdnadshavare

201512251451053172LpnMqsb9