Föräldrar i Karlskoga får inte välja förskola

2020-12-18

För att segregationen ska motverkas kommer föräldrar inte längre få välja förskola till sina barn i Karlskoga kommun. Beslutet möter kritik.
- Föräldrar vet vad som är bäst för sina barn, säger Madeleine Wallin från riksorganisationen Haro.

Det är barn- och utbildningsnämnden i Karlskoga kommun som har fattat beslut om nya regler för ansökan till kommunala förskolor. Beslutet innebär att vårdnadshavare endast får välja ett geografiskt område och inte en specifik förskola till sina barn. Enligt de nya reglerna, som börjar gälla den 1 januari 2021, ska byte av förskola inte heller beviljas under barnets första år på förskolan.

Bakgrunden är att kommunen vill motverka segregation.

"Förskolan är en plats där förståelsen för mångfaldssamhället kan utvecklas naturligt", skriver kommunen på sin hemsida.

I första hand kommer gruppsammansättningen vara avgörande när kommunen placerar ett barn i en förskola, i andra hand gäller syskonförtur och i tredje hand gäller kötid.

- Valfriheten borde öka snarare än att minska. Det känns som om politikerna omyndigförklarar oss föräldrar allt mer och fattar beslut åt oss, säger Madeleine Wallin från Haro - hemmaföräldrars riksorganisation.

Hon menar att föräldrar vet vad som är bäst för sina barn, och inte politiker. Andra kritiker menar att barn blir brickor i ett integrationspolitiskt spel.

Världen idag hör av sig till Lars Hultkrantz (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Karlskoga.

- Gör vi inget i förskolan kan det gå ut över barnen i skolan, säger han och förklarar att mycket handlar om att ge barn möjligheter att lära sig bra svenska.

Hur ser ni på risken att barn tvingas gå i en förskola som de inte trivs i?

- Det är alltid så att föräldrar inte alltid får den förskola de i första hand önskar till sina barn, så de här förändringarna är inte så dramatiska. Men det är klart att det finns ett tvång i den meningen att alla inte kan få det de vill i alla lägen.

Hur ser ni på kritiken att barn tvingas ta ansvar för integrationen?

- Barn tar inte ansvar för integrationen. Det är vi som tar ansvar. Att inte försöka göra något för att motverka utvecklingen som vi ser i utsatta områden skulle nästan vara fel av oss.

(Världen idag)

201512251451053172LpnMqsb9