Inga nedskärningar för förskolan i Göteborg - FSO bevakar

2020-12-18

Stora nedskärningar har hotat Göteborgs förskolor på grund av ökade kostnader för hyror. Men nu är politikerna överens om en lösning, skriver Göteborgs-Posten. Enligt GP har kommunstyrelsen beslutat att förskolenämnden ska få utöka det egna kapitalet och ta med sig hela överskottet från 2020 in i nästa år. På så sätt får man loss 80 miljoner kronor och ska slippa skära ned på annat.

Enligt skolförordningen ska fristående förskolor, enligt lika villkors-principen, ersättas med motsvarande tillskott om ytterligare resurser ges till den kommunala förskolan. Mimmi von Troil, vd på FSO, tror inte att kommunstyrelsens ledamöter tänkte på detta när man fattade sitt beslut.

- Det är kommunens budgeterade kostnader som ska ligga till grund för bidraget till de fristående förskolorna. Om förskolenämnden ser detta som en ramförstärkning måste man ta med det när man beslutar om ersättning till de fristående förskolorna. FSO kommer noggrant att följa utvecklingen i Göteborg.

201512251451053172LpnMqsb9