För aktuella nyheter - gå till www.iv.nu

2021-01-07

Vid årsskiftet bytte FSO namn till IV - Idéburen välfärd. I samband med detta byter vi också hemsida. För aktuell information och nyheter, gå till IV:s hemsida, www.iv.nu.

På FSO:s hemsida kan du tills vidare även fortsättningsvis hitta blanketter, checklistor och avtalsnummer till våra samarbetspartners genom att logga in precis som vanligt.

201512251451053172LpnMqsb9