Befattningsutbildning för rektorer i förskolan

(fd förskolechefsutbildning)

Nästa utbildning: 26 september 2019 - 6 mars 2020 på hotell Scandic Crown i Göteborg.
Anmälningstiden börjar den 1 november

Befattningsutbildningen för rektorer i förskolan vänder sig huvudsakligen till dig som är eller ska bli rektor. Utbildningen berör områden som arbetsgivaransvar, tillsyn och myndighetsutövning av kommunen, anmälningsplikten, krishantering, stresshantering och samtalsteknik med utgångspunkt i chefsrollen. FSO:s befattningsutbildning för rektorer i förskolan omfattar tio heldagar.

Klicka här för att läsa mer om utbildningen och dess innehåll.

Anmälningstiden är nu öppen. 

Alla utbildningsdagar är heldagar (torsdagar kl 10.00-18.00 och fredagar kl 08.00-16.00)

Modul 1:
26 september 2019, utbildningsdag 1:
Genomgång av förskolans systematiska kvalitetsarbete utifrån skollagens/läroplanens
krav på förskolerektors ansvar. Genomgång av metoder för att skapa delaktighet med barn,
föräldrar och övriga anställda. Gruppdiskussioner, del 1.
27 september 2019, utbildningsdag 2:
Föreläsning om kris, krishantering och beredskap. Genomgång av gruppdynamik,
roller och ansvar.
Rollen som chef, utmaningar, kommunikation och organisation. Fördjupning i metoder med
stöd av ko-organisationsschema.

Modul 2:
24 oktober 2019, utbildningsdag 3:
Skoljuridik. Genomgång av skollagen och dess syften, samt rollen som förskolerektor
och ansvarig för förskolans interna organisation. Genomgång av kraven som läroplanen ställer
på verksamheten. Skolchef.
25 oktober 2019, utbildningsdag 4:
Skoljuridik med fokus på kränkande behandling och diskriminering, 6 kap. skollagen.
Praktisk tillämpning av förmiddagens föreläsning. Genomgång av metoder för att skapa delaktighet med barn,
föräldrar och övriga anställda. Gruppdiskussioner, del 2. Hemuppgifter efter modul 2.

Modul 3:
5 december 2019, utbildningsdag 5:
Allmän juridik. Andra lagar och förordningar som påverkar förskolerektors arbete.
Genomgång av övrig lagstiftning som styr förskolan.
6 december 2019, utbildningsdag 6:
Återkoppling av hemuppgift.
Arbetsgivaransvar, anställning och avskedande.
Arbetsrättslig lagstiftning.

Modul 4:
30 januari 2020, utbildningsdag 7:
Skoljuridik. Vad är kvalitet och hur arbetar myndigheterna kring förskolans uppdrag
och kommunernas roll som tillsynsansvarig för fristående huvudmän.
31 januari 2020, utbildningsdag 8:
Systematiskt säkerhetsarbete i förskolan. Arbetsmiljö och andra planer,
Utrymning/Inrymning samt Systematiskt brandskyddsarbete och Risk- och sårbarhetsanalys.
Kommunikation och media – beredskap och eftertanke inför medialt intresse. Att möta media.

Hemtentamen genomförs efter modul 4.

Modul 5:
5 mars 2020, utbildningsdag 9:
Ledarskap, organisation, stress, konflikthantering, coachning och samtalsteknik.
6 mars 2020, utbildningsdag 10:
Ledarskap, organisation, stress, konflikthantering, coachning och samtalsteknik.
Gruppdiskussioner.

(Med reservation för ev ändringar)


OBS! Diplom/Utbildningsbevis delas ut till samtliga som genomför hela utbildningen.

Utbildningen genomförs vartannat år i Göteborg, vartannat år i Stockholm. Utbildningen
börjar sista torsdag/fredag i september.

Pris:
29.850 kr plus moms  per person för medlemmar i FSO, KFO, Arbetsgivaralliansen och Idéburna skolors riksförbund.
35.850 kr plus moms per person för övriga.

Observera att anmälan är bindande.

För mer anmälan och mer information maila till utbildning(a)fso.se.
______________________________________

Klicka här för betalningsvillkor

Så här behandlar FSO dina personuppgifter.


© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9