Befattningsutbildning för rektorer i förskolan

(fd förskolechefsutbildning)

Nästa utbildning: 26 september 2019 - 6 mars 2020 på hotell Scandic Crown i Göteborg.

Kommande utbildning: Hösten 2020. Anmälningstiden öppnar den 1 oktober 2019.

Befattningsutbildningen för rektorer i förskolan vänder sig huvudsakligen till dig som är eller ska bli rektor. Utbildningen berör områden som arbetsgivaransvar, tillsyn och myndighetsutövning av kommunen, anmälningsplikten, krishantering, stresshantering och samtalsteknik med utgångspunkt i chefsrollen. FSO:s befattningsutbildning för rektorer i förskolan omfattar tio heldagar.

Klicka här för att läsa mer om utbildningen och dess innehåll.

Anmälningstiden är nu öppen. 

Alla utbildningsdagar är heldagar (torsdagar kl 10.00-18.00 och fredagar kl 08.00-16.00)

Modul 1:
26 september 2019, utbildningsdag 1:
Genomgång av förskolans systematiska kvalitetsarbete utifrån skollagens/läroplanens
krav på förskolerektors ansvar. Genomgång av metoder för att skapa delaktighet med barn,
föräldrar och övriga anställda. Gruppdiskussioner, del 1.
27 september 2019, utbildningsdag 2:
Föreläsning om kris, krishantering och beredskap. Genomgång av gruppdynamik,
roller och ansvar.
Rollen som chef, utmaningar, kommunikation och organisation. Fördjupning i metoder med
stöd av ko-organisationsschema.

Modul 2:
24 oktober 2019, utbildningsdag 3:
Skoljuridik. Genomgång av skollagen och dess syften, samt rollen som förskolerektor
och ansvarig för förskolans interna organisation. Genomgång av kraven som läroplanen ställer
på verksamheten. Skolchef.
25 oktober 2019, utbildningsdag 4:
Skoljuridik med fokus på kränkande behandling och diskriminering, 6 kap. skollagen.
Praktisk tillämpning av förmiddagens föreläsning. Genomgång av metoder för att skapa delaktighet med barn,
föräldrar och övriga anställda. Gruppdiskussioner, del 2. Hemuppgifter efter modul 2.

Modul 3:
5 december 2019, utbildningsdag 5:
Allmän juridik. Andra lagar och förordningar som påverkar förskolerektors arbete.
Genomgång av övrig lagstiftning som styr förskolan.
6 december 2019, utbildningsdag 6:
Återkoppling av hemuppgift.
Arbetsgivaransvar, anställning och avskedande.
Arbetsrättslig lagstiftning.

Modul 4:
30 januari 2020, utbildningsdag 7:
Skoljuridik. Vad är kvalitet och hur arbetar myndigheterna kring förskolans uppdrag
och kommunernas roll som tillsynsansvarig för fristående huvudmän.
31 januari 2020, utbildningsdag 8:
Systematiskt säkerhetsarbete i förskolan. Arbetsmiljö och andra planer,
Utrymning/Inrymning samt Systematiskt brandskyddsarbete och Risk- och sårbarhetsanalys.
Kommunikation och media – beredskap och eftertanke inför medialt intresse. Att möta media.

Hemtentamen genomförs efter modul 4.

Modul 5:
5 mars 2020, utbildningsdag 9:
Ledarskap, organisation, stress, konflikthantering, coachning och samtalsteknik.
6 mars 2020, utbildningsdag 10:
Ledarskap, organisation, stress, konflikthantering, coachning och samtalsteknik.
Gruppdiskussioner.

(Med reservation för ev ändringar)


OBS! Diplom/Utbildningsbevis delas ut till samtliga som genomför hela utbildningen.

Utbildningen genomförs vartannat år i Göteborg, vartannat år i Stockholm. Utbildningen
börjar sista torsdag/fredag i september.

Pris:
29.850 kr plus moms per person för medlemmar i FSO, Arbetsgivaralliansen och KFO.
35.850 kr plus moms per person för övriga.

Observera att anmälan är bindande.

I händelse av att kursdeltagare tvingas avstå från en eller flera delar av utbildningen kan dessa tas igen vid nästa utbildningstillfälle följande år. Då tillkommer dock en kostnad på 2.560 kronor plus moms per person för konferensplats och mat.

Skulle deltagare även missa detta andra tillfälle måste hela utbildningen göras om för att diplom ska delas ut. Hela utbildningskostnaden faktureras då igen.

För mer anmälan och mer information maila till utbildning(a)fso.se.
______________________________________

Klicka här för betalningsvillkor

Så här behandlar FSO dina personuppgifter.


© Copyright FSO 

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9