Riksdagens utbildningsutskott

Riksdagen har formellt utsett ledamöterna till de olika utskotten. Via nedanstående länk hittar du alla ledamöterna i utbildningsutskottet, alltså de politiker som på riksnivå fattar de beslut som de fria förskolorna har att rätta sig efter.

Klicka här för att komma till ledamöterna i riksdagens utbildningsutskott

© Copyright FSO

201512251451053172LpnMqsb9