Smitta, Hygien och Livsmedelshantering


Hur fungerar städningen på förskolan? Är barnen ofta sjuka? Kommer smittan från förskolan eller hemmet? Vilka produkter ska vi använda för att hålla hög hygiennivå på förskolorna? Hur kan vi förebygga smittspridning?

Livsmedelslagen - vilka krav ställer den? Vem får röra sig i förskolans kök? Måste jag byta kläder, tvätta mina händer och mycket mera? Egenkontroll, vad är det? Hur ska dokumentation och handlingsplaner se ut? Vilken temperatur ska kylskåpen, frysar samt ugn och spis hålla? Hur länge får jag varmhålla maten?

Det finns många regler att hålla reda på. Denna kurs ett måste eftersom förskolan hanterar mat. Även mellanmål samt frukostar ingår i detta arbete.

Under en heldag ges deltagarna god kunskap om både lagar och förordningar, men även praktiska tips kring ökad hygien och minskad smittspridning.

SYFTE
Syftet med kursen är att öka kunskapen om smittskyddslagen, livsmedelslagen och delar av miljöbalken. 

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till all förskolepersonal och till alla som hanterar livsmedel i förskolan.

MÅL
Efter genomförd kurs ska deltagarna ha god kunskap om olika möjligheter att minska smittspridning. Deltagarna ska även vara väl förtrogna med livsmedelslagen och kraven på egenkontrollprogram. 

Efter genomförd kurs ska deltagarna kunna:
- upprätta och implementera rutiner för att förhindra och minska smittspridning på förskolan
- upprätta egenkontrollprogram som uppfyller kraven i livsmedelslagen
- upprätta och implementera handlingsplaner för ökad hälsa i förskolan

Deltagarna ska efter kursen även ha mycket god kännedom om:
- förskolans ansvar vid exempelvis medicinering
- tillsynsmyndigheternas ansvar vid tillsyn av exempelvis kök
- miljöbalkens delar som omfattar metoder för att minska smittspridning, förebyggande arbete och barns rätt till god hälsa

GENOMFÖRANDE
Kursen om fattar en heldag och genomförs årligen fredag vecka 45. Utbildningsorter är Göteborg, Stockholm eller Malmö efter roterande schema. 


Nästa kurstillfälle:
Fredag 9 november 2018 på hotell Scandic Triangeln i Malmö.
Sista anmälningsdag 5 oktober.

Pris:
2.695 kr plus moms per person för medlemmar i FSO, KFO, Arbetsgivaralliansen och Idéburna skolors riksförbund.
3.295 kr plus moms per person för övriga.

I priset ingår dokumentation, lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe. 

Vid anmälan uppge:
Deltagarens namn och ev matallergier
Förskolans namn, adress och organisationsnummer
Ange också medlemsnummer vid anmälan (gäller ej FSO-medlemmar).

Observera att anmälan är bindande.

______________________________________

VIKTIG INFORMATION OM DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Enligt EU:s dataskyddsförordning ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det.

När du anmäler dig till en kurs/utbildning hos oss behöver vi av administrativa skäl lagra dessa uppgifter digitalt - i och med att du anmäler dig till en kurs/utbildning hos FSO samtycker du till att vi lagrar relevanta uppgifter digitalt.

De personuppgifter vi behandlar delas inte med någon extern part, utan används uteslutande för att administrera våra kurser/utbildningar. Naturligtvis kommer inte heller dessa uppgifter någonsin att överföras till ett land utanför EU.

Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
______________________________________

För mer information och anmälan maila till utbildning(a)fso.se.

Klicka här för betalningsvillkor

© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9