Smitta, Hygien och Livsmedelshantering


Hur fungerar städningen på förskolan? Är barnen ofta sjuka? Kommer smittan från förskolan eller hemmet? Vilka produkter ska vi använda för att hålla hög hygiennivå på förskolorna? Hur kan vi förebygga smittspridning?

Livsmedelslagen - vilka krav ställer den? Vem får röra sig i förskolans kök? Måste jag byta kläder, tvätta mina händer och mycket mera? Egenkontroll, vad är det? Hur ska dokumentation och handlingsplaner se ut? Vilken temperatur ska kylskåpen, frysar samt ugn och spis hålla? Hur länge får jag varmhålla maten?

Det finns många regler att hålla reda på. Denna kurs ett måste eftersom förskolan hanterar mat. Även mellanmål samt frukostar ingår i detta arbete.

Under en heldag ges deltagarna god kunskap om både lagar och förordningar, men även praktiska tips kring ökad hygien och minskad smittspridning.

SYFTE
Syftet med kursen är att öka kunskapen om smittskyddslagen, livsmedelslagen och delar av miljöbalken. 

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till all förskolepersonal och till alla som hanterar livsmedel i förskolan.

MÅL
Efter genomförd kurs ska deltagarna ha god kunskap om olika möjligheter att minska smittspridning. Deltagarna ska även vara väl förtrogna med livsmedelslagen och kraven på egenkontrollprogram. 

Efter genomförd kurs ska deltagarna kunna:
- upprätta och implementera rutiner för att förhindra och minska smittspridning på förskolan
- upprätta egenkontrollprogram som uppfyller kraven i livsmedelslagen
- upprätta och implementera handlingsplaner för ökad hälsa i förskolan

Deltagarna ska efter kursen även ha mycket god kännedom om:
- förskolans ansvar vid exempelvis medicinering
- tillsynsmyndigheternas ansvar vid tillsyn av exempelvis kök
- miljöbalkens delar som omfattar metoder för att minska smittspridning, förebyggande arbete och barns rätt till god hälsa

GENOMFÖRANDE
Utbildningsorter är Göteborg, Stockholm eller Malmö efter roterande schema. 


Pris:
2.695 kr plus moms per person för medlemmar i FSO, KFO, Arbetsgivaralliansen och Idéburna skolors riksförbund.
3.295 kr plus moms per person för övriga.

I priset ingår dokumentation, lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe. 


Klicka här för anmälan

Observera att anmälan är bindande.


För mer information maila till utbildning(a)fso.se.
______________________________________

Klicka här för betalningsvillkor

Så här behandlar FSO dina personuppgifter.

© Copyright FSO

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9