Kurs i ägar- och ledningsprövning/skollagen

FSO erbjuder två skräddarsydda heldagskurser för rektorer och huvudmän i fria förskolor

OBS! Kursen i Karlstad är fullbokad och anmälningen stängd.

PÅ GRUND AV STOR EFTERFRÅGAN HAR VI UTÖKAT ANTALET PLATSER TILL KURSEN I SJÖBO!


Kursens innehåll:
- (Ny) lagstiftning:
- Ägar- och ledningsprövning
- Vad innebär det för huvudmannen? Vilka krav ställs och hur kan huvudmannen säkerställa att kunskapen finns och är tillräcklig?
- Rektor i förskolan - Är uppdraget detsamma som förskolechefens? Krävs det en rektorsutbildning?
- Skolchef - Vem kan vara skolchef? Behöver vi mer än en? Vad innebär uppdraget och är det en ny befattning som innebär lönepåslag?

Dagen innehåller också information och diskussion kring tillsyn, bidrag och tilläggsbelopp samt, med koppling till ägar- och ledningsprövningen, tid för arbete kring arbetsmiljö och de lagar och förordningar som förskolan påverkas av varje dag.

Datum och tid:
Torsdag 16 januari 2020 kl 8.30-17.00  - FULLBOKAD!
Plats:
Hotell Scandic Winn i Karlstad

Datum och tid:
Onsdag 12 februari 2020 kl 8.30-17.00 - Platser tillagda!
Plats:
Husargården i Sjöbo
Sista anmälningsdag den 31 januari 2020.

Hålltider:
08.30 – Start
09.30 – Förmiddagsfika
12.00 – Lunch
15.00 – Eftermiddagsfika
17.00 – Slut
(Tiderna för fika och lunch är preliminära och kan komma att ändras)

Pris:
2.195 kronor exkl moms per person för medlemmar i FSO och Arbetsgivaralliansen.
3.380 kronor exkl moms personför icke medlemmar.
(I priset ingår kaffe/lunch/kaffe samt dokumentation från dagen och kursintyg. Heldag förlagd i konferenslokal)

Föreläsare:
Mimmi von Troil, FSO
Catarina Ranäng, FSO

Sista anmälningsdag: 2 december 2019.

© Copyright FSO

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9