Kurs i ägar- och ledningsprövning/skollagen

FSO erbjuder skräddarsydda heldagskurser för rektorer och huvudmän i fria förskolor

Kursens innehåll:
- (Ny) lagstiftning:
- Ägar- och ledningsprövning
- Vad innebär det för huvudmannen? Vilka krav ställs och hur kan huvudmannen säkerställa att kunskapen finns och är tillräcklig?
- Rektor i förskolan - Är uppdraget detsamma som förskolechefens? Krävs det en rektorsutbildning?
- Skolchef - Vem kan vara skolchef? Behöver vi mer än en? Vad innebär uppdraget och är det en ny befattning som innebär lönepåslag?

Dagen innehåller också information och diskussion kring tillsyn, bidrag och tilläggsbelopp samt, med koppling till ägar- och ledningsprövningen, tid för arbete kring arbetsmiljö och de lagar och förordningar som förskolan påverkas av varje dag.


Hålltider:
08.30 – Start
09.30 – Förmiddagsfika
12.00 – Lunch
15.00 – Eftermiddagsfika
17.00 – Slut
(Tiderna för fika och lunch är preliminära och kan komma att ändras)

Pris:
2.195 kronor exkl moms per person för medlemmar i FSO och Arbetsgivaralliansen.
3.380 kronor exkl moms person för icke medlemmar.
(I priset ingår kaffe/lunch/kaffe samt dokumentation från dagen och kursintyg. Heldag förlagd i konferenslokal)

Föreläsare:
Mimmi von Troil, FSO
Catarina Ranäng, FSO
Ulrika Abraham, FSO


© Copyright FSO

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9