Rekommendation med anledning av "blöjdomen"

Om barnets hemkommun erbjuder blöjor utan extra avgift i sin egen verksamhet ska detta vara inkluderat i det bidrag som förskolan erhåller och därmed är den fristående huvudmannen skyldig att erbjuda blöjor.
Om barnets hemkommun inte erbjuder blöjor utan extra avgift i sin egen verksamhet är detta inte inkluderat i det bidrag som förskolan erhåller och därmed är den fristående huvudmannen inte skyldig att erbjuda blöjor.

Kort om domen:
Domen avser ett vitesföreläggande från Värmdö kommun mot Thoren Framtid AB. Värmdö kommun tillhandahåller blöjor kostnadsfritt i sin egen verksamhet. Därmed är kostnaden för blöjor inkluderat i det bidrag som Thoren Framtid har erhållit av kommunen. Thoren Framtid valde trots detta att begära att föräldrar tog med eller betalade för blöjor. Förskolan har därmed fått dubbelt betalt för blöjorna.

Det är kammarrätten i Stockholm som har avgjort målet. Domen är därför inte prejudicerande, men kan ge viss vägledning. I ett liknande mål i dåvarande länsrätten i Uppsala ansåg domstolen att förskolan inte är skyldig att tillhandahålla gratis blöjor.

Skolverket har ingen rekommendation annat än att måltider ska ingå i maxtaxan. Myndigheten tar inte ställning för eller emot om blöjor ska ingå i maxtaxan.

Grundprincipen om maxtaxa i förskolan innebär att föräldrar inte ska påföras ytterligare avgifter. Kostnaden för blöjor är något som föräldrarna har oavsett om barnet går i förskola eller inte, och frågan är om det är att betrakta som ytterligare en avgift.


2020-01-23


© Copyright FSO

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9