Villkor vid bokning och betalning

Boknings- och betalningsvillkor för kurser, utbildningar och andra arrangemang som FSO ansvarar för.

- Fakturering sker vid bokning, om inte annat anges/överenskommes. 
  (glöm inte att uppge fakturaadress vid bokning!)

- Betalningsvillkor är tjugo (20) dagar, om inte annan överenskommelse träffas. 

- Fakturering sker till beställaren, eller annan part som överenskommes vid bokningen.

- Av miljöskäl skickas faktura inte per post utan per e-post. Fakturan skickas till den e-postadress som uppges av beställaren. För pappersfaktura debiterar vi en kostnad av 30 kronor/faktura.

- Fakturan ska vara betald innan kurs/utbildning/arrangemang genomförs om inte annat har överenskommits skriftligt med ansvarig rådgivare hos FSO.

- Vid utebliven betalning tillkommer påminnelseavgift samt lagstadgad dröjsmålsränta.

- FSO lämnar självklart alltid en offert på begäran.

- Vid kurs, utbildning eller arrangemang med flera olika föreläsare där någon av föreläsarna får förhinder att medverka förbehåller sig FSO rätten att ersätta denna föreläsare med en likvärdig föreläsare.

- Vid kurser, utbildningar eller andra arrangemang där FSO står som arrangör förbehåller vi oss rätten att ställa in kurser eller flytta kurstillfälle vid för få anmälda eller vid oförutsedda händelser (force majeur)*.

- Avtal med dessa villkor anses vara ingånget och accepterat av kunden när bokningen har gjorts.

- Observera att anmälningar/bokningar är bindande.
______________________________________

* FSO är befriat från påföljd för att fullgöra viss förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför FSO:s kontroll (befriande omständighet), och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav. Såsom befriande omständighet ska anses krig, krigshandling, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, samt nytillkommen eller ändrad lagstiftning. Ifall ett arrangemang behöver ställas in på grund av detta tar FSO inte ansvar för återbetalning eller annan ersättning. All eventuell återbetalning sker i sådana fall helt genom god vilja. Avtal med dessa villkor anses vara ingånget och accepterat av kunden när bokningen har gjorts.

Så här behandlar FSO dina personuppgifter.
© Copyright FSO

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9