Branschrekommendationer

FSO har tagit fram ett antal rekommendationer för fria förskolor. Som branschföreträdare följer FSO utvecklingen i förskolevärlden och uppdaterar rekommendationerna kontinuerligt.

Som namnet anger handlar det om rekommendationer. Dessa är inte är juridiskt bindande utan ska fungera vägledande som hjälp och stöd.

Du hittar FSO:s branschrekommendationer under ämnesområdena i listan till höger.

I de fall rekommendationerna hänvisar till särskilda blanketter eller checklistor kan FSO:s medlemmar logga in och hämta dessa.


© Copyright FSO 

201512251451053172LpnMqsb9