Rektorsutbildning2MedborgSkolinsp22013053013699156696XHdIw1c

Välkommen till

FSO Fria förskolor!


FSO Fria förskolor är nationell branschorganisation för fristående idéburna förskolor och pedagogisk omsorg i Sverige. FSO är partipolitiskt och religiöst obundet, och är en medlemsägd, medlemsstyrd och medlemsfinansierad organisation där medlemmarna har definierat organisationens uppdrag –  "att med ett barnperspektiv arbeta för alla barns rätt till utbildning oavsett huvudman för förskolan. FSO ska därtill verka för att lika villkor och lika möjligheter även ska omfatta barnen på fria förskolor när de tar sina första steg på sitt livslånga lärande samt arbeta för långsiktigt hållbara livsvillkor för organisationens medlemmar." 

Här kan du läsa mer om FSO!

Aktuellt för medlemmar

Klicka här för aktuell information för FSO:s medlemmar


© Copyright FSO Fria förskolor

Påminnelse om

avtal för samtycke

Du som är medlem har fått ett mail från FSO med information om FSO:s behandling av personuppgifter. Det är viktigt att ni läser igenom denna information, och bekräftar mottagandet och godkänner FSO:s behandling av personuppgifter enligt GDPR genom att i mail svara till adressen gdpr@fso.se med förskolans namn och medlemsnummer i FSO. Det är också viktigt att ni i mailet anger att ni ger ert samtycke till behandlingen av personuppgifter.

Som medlem i FSO får du…

 • Allmän telefonrådgivning
 • Kvalificerad rådgivning
 • Jourtelefon för akuta ärenden
 • Tillgång till FSO:s checklistor och branschrekommendationer
 • Kurser och utbildningar som är exklusiva för FSO:s medlemmar
 • Nätverk för förskolechefer och huvudmän
 • Bra rabattavtal på varor och tjänster hos våra ramavtalspartners
 • Medlemstidningen FSO-Bladet fyra gånger/år
 • Nyhetsbrevet FSO-Nytt varannan fredag
 • Inbjudan till FSO-dagen
 • Inbjudan till Rikskonferensen för förskolechefer
 • Har du råd att stå utanför?

 • Bli medlem här!