2013053013699156696XHdIw1c

Välkommen till

FSO Fria förskolor!


FSO Fria förskolor är nationell branschorganisation för fristående idéburna förskolor och pedagogisk omsorg i Sverige. FSO är partipolitiskt och religiöst obundet, och är en medlemsägd, medlemsstyrd och medlemsfinansierad organisation där medlemmarna har definierat organisationens uppdrag –  "att med ett barnperspektiv arbeta för alla barns rätt till utbildning oavsett huvudman för förskolan. FSO ska därtill verka för att lika villkor och lika möjligheter även ska omfatta barnen på fria förskolor när de tar sina första steg på sitt livslånga lärande samt arbeta för långsiktigt hållbara livsvillkor för organisationens medlemmar." 

Här kan du läsa mer om FSO!

Som medlem i FSO får du…

 • Allmän telefonrådgivning
 • Kvalificerad rådgivning
 • Jourtelefon för akuta ärenden
 • Tillgång till FSO:s checklistor och branschrekommendationer
 • Kurser och utbildningar som är exklusiva för FSO:s medlemmar
 • Nätverk för förskolechefer och huvudmän
 • Bra rabattavtal på varor och tjänster hos våra ramavtalspartners
 • Medlemstidningen FSO-Bladet fyra gånger/år
 • Nyhetsbrevet FSO-Nytt varannan fredag
 • Inbjudan till FSO-dagen
 • Inbjudan till Rikskonferensen för förskolechefer
 • Har du råd att stå utanför?

 • Bli medlem här!


© Copyright FSO Fria förskolor

VIKTIGT MEDDELANDE

till FSO:s medlemmar i Göteborgsområdet

De fria förskolorna i Göteborgsområdet har fått en uppmaning från ett privat företag, Indikator AB, som på Göteborgs kommuns uppdrag samlar in uppgifter på individnivå när det gäller barnen. Det man vill ha är barnens namn, födelseår samt vårdnadshavarnas e-postadresser för att kunna skicka ut en föräldraenkät.

FSO uppmanar er att avvakta med att fylla i denna undersökning tills vi har fått besked om om förskolan också måste ha varje enskild vårdnadshavares skriftliga samtycke till att uppgifterna lämnas ut till Indikator AB. Insamlingen av uppgifterna omfattas enligt vår bedömning inte av lagstiftningen som berör statistikinsamling, till exempel SCB:s årliga enkät.

Besked lämnas inom kort här på FSO:S hemsida.

FSO:s kurser i höst

- Befattningsutbildning för förskolechefer, Stockholm, 27 september - 25 januari
- Dataskyddsförordningen, Stockholm, 18 september
- Dataskyddförordningen, Göteborg, 2 oktober
Dataskyddsförordningen, Malmö, 16 oktober
- Huvudmannaansvar - allmän, Göteborg, 5 oktober Obs! Nytt innehåll; bl a bidrag, ägarprövning mm. Bland föreläsarna märks Mikael Hellstadius. Kursen ges nu som heldag!
- Smitta, Hygien och Livsmedelshantering, Malmö, 9 november

Köp FSO:s handbok om

dataskyddsförordningen

Klicka här för mer information om hur du beställer. (Gäller endast FSO-medlemmar)

Ny bidragsmodell i Göteborg

Klicka här för mer information.

Ägarprövning införs

Läs mer här.