Information till vårdnadshavare

Det är av yttersta vikt att vårdnadshavarna är informerade om utvecklingen av coronaviruset covid-19. Nedanstående textförslag till vårdnadshavarna har skickats till vårdnadshavarna i Sjöbo kommun. Tack vare vänligt tillstånd från Monica Dahlberg på Montessoriförskolan Tjädern får även FSO:s övriga medlemmar möjlighet att använda texten som utgångspunkt för egen information.


Till vårdnadshavare med barn på en fristående förskola i XX kommun

Vi skriver till er i dag med anledning av den utveckling som har skett kring coronaviruset covid-19. Senast igår kom besked från Sveriges utbildningsminister.

Alla vi fristående förskolor följer de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten, UD, 1177 Vårdguiden för Region XX samt från Skolverket och håller oss uppdaterade mot dessa myndigheter och forum. Skulle myndigheternas rekommendationer att ändras kommer vi fristående förskolor följa dessa rekommendationer med omedelbar verkan. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/.

Folkhälsomyndigheten, som har det nationella ansvaret för smittskyddsfrågor, ger rekommendationer hur förskolor kan hantera barn och personal. Vi har därför som huvudmän beslutat att följande restriktioner tillsvidare gäller på våra förskolor för både barn, föräldrar, syskon och pedagoger:

• Barn eller pedagoger med minsta symtom på luftvägsinfektion, med feber, hosta, ont i halsen eller snuva ska stanna hemma
• Syskon till sjuka barn ska även de stanna hemma för att hindra att eventuell smitta sprids
• Skulle du som förälder själv visa symtom med feber, hosta, ont i halsen eller snuva och inte är på jobb ska även barnen stanna hemma.
• Alla ska stanna hemma minst två dygn efter att symtom försvunnit

En huvudman, det vill säga styrelsen för fristående förskolor, kan besluta om att stänga en förskola med kort varsel av exempelvis smittskyddsskäl eller arbetsmiljö, på samma sätt som andra arbetsgivare.

Det absolut viktigaste för att minska smittspridningen är att tvätta händerna noga med tvål och vatten. Rådet är att tvätta händerna med tvål och vatten för att de ska bli ordentligt rena. Prata med era barn om att tvätta händerna.

Har ni några frågor eller om ni känner oro kring situationen vill vi att ni vänder er till er respektive förskolas styrelse. Vi kommer löpande skicka uppdaterad information.

Med vänliga hälsningar
Rektorerna på XX kommuns fristående förskolor


Ladda ned sidan som PDF© Copyright FSO

201512251451053172LpnMqsb9