Konsekvensanalys Göteborg

Göteborgs stad har genom sin förskolenämnd beslutat om en ändrad resursfördelningsmodell för förskoleverksamheten, en modell som bland annat kommer att innebära avsevärda bidragssänkningar för FSO:s medlemmar.

FSO har därför skickat nedanstående konsekvensanalys till förskolenämnden och kommunstyrelsen i Göteborg.

Konsekvensanalys - missiv

Konsekvensanalys


© Copyright FSO 

201512251451053172LpnMqsb9