Medlemsansökan

Välkommen att söka medlemskap i FSO. För att vi skall kunna registrera din förskola behöver du fylla i detta formulär och skicka in det till oss. Medlemsavgiften för 2019 är 220 kronor, och en avdragsgill serviceavgift om 140,74 kronor plus moms per inskrivet barn i förskolan. Medlems- och serviceavgiften beslutas årligen av medlemmarna vid årsmötet. Om du blir medlem nu bjuder vi på de sista månaderna 2018.

Om förskolan drivs som en ideell eller ekonomisk förening eller stiftelse kommer en fullständigt ifylld ansökan att beviljas omgående. Om förskolan drivs som aktiebolag kommer en enskild prövning att ske och FSO:s vd Mimmi von Troil kommer inom kort att att kontakta angiven kontaktperson.

VIKTIG INFORMATION OM DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
Enligt EU:s nya dataskyddsförordning ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det.

När du anmäler dig som medlem i FSO behöver vi av administrativa skäl lagra dessa uppgifter digitalt - i och med att du anmäler dig samtycker du till att vi lagrar relevanta uppgifter digitalt.

De personuppgifter vi behandlar delas inte med någon extern part, utan används uteslutande för att administrera våra medlemmar. Naturligtvis kommer inte heller dessa uppgifter någonsin att överföras till ett land utanför EU.

Jag har läst och samtycker till att mina uppgifter i medlemsansökan lagras av FSO Fria förskolor. (Om du inte samtycker kan du inte sända in denna medlemsansökan. Kontakta då FSO på telefon 031-3099010)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9